Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Bilgisayar Programcılığı Programı

Bilgisayar sektörü(Bilgi ve İletişim Sektörü), küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bunun nedeni insan yaşamında iş ve ulaşım için harcanan zamanın giderek artması ve evsel ihtiyaçların karşılanmasında teknoloji kullanımı ve hizmet alımı ihtiyacının yoğunlaşmasıdır.

Ülkemizde yaşam standartlarının yükselmesine bağlı olarak Bilişim Sektöründe üretim ve servis ağı alanında önemli yatırımlar yapılmakta ve buna bağlı olarak da nitelikli teknik personel istihdamında artış görülmektedir.