Yüksekokulumuz

Aladağ Meslek Yüksekokulu Adana'ya ve Çukurova Üniversitesi Yerleşkesine 100 km uzaklıkta olup, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.01.2012 gün ve B.30.0.EÖB-101.02.05-189 sayılı yazılarıyla kurulmuştur.

  İki yıl öğretim elemanlarının temini, yüksekokulun binası, laboratuar ve dersliklerin hazırlanması ile ilgili çalışmalar sürdürülmüştür. Ormancılık Bölümü ve Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü Çukurova Üniversitesi Aladağ Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.1.2012 tarih ve B.30.0.EÖB-101.02.05-189 sayılı yazılarıyla kurulmuştur.

            Bölümlere bağlı Ormancılık ve Orman Ürünleri ve Maden Teknoloji programlarına 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alımına başlanmıştır. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında da Ormancılık Bölümüne Avcılık ve Yaban Hayatı Programı açılarak öğrenci almaya başlanmıştır. Yüksekokulda Normal Öğretimde 3 program ile halen öğretim devam etmektedir.

 Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de hızlı nüfus artışı, artan enerji talebi, sanayi, tıp ve bilişim teknolojilerinin gelişimiyle, inşaat, otomotiv, tekstil, gıda, eğitim, sağlık, turizm gibi alanlarda yeni hizmet alanların kurulması, bu alanlarda çalışabilecek nitelikte bilgi, beceri ve donanıma sahip, yeniliklere uyum sağlayabilen, meslek etiğine bağlı ara eleman ihtiyacını artırmıştır. Aladağ Meslek Yüksek Okulunda açılan programlarda alanında teorik bilgilere ve uygulama becerilerine sahip, yeni teknolojileri kullanabilen nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Yüksekokulda 6 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca, Yüksekokulda idari personel olarak; 1 Yüksekokul Sekreteri, 2 Memur yapmaktadır. .

YÜKSEKOKULUMUZDA YER ALAN BÖLÜMLER VE PROGRAMLAR

Ø  MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA BÖLÜMÜ

            Madencilik Teknolojisi Programı

Ø  ORMANCILIK BÖLÜMÜ

            Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı
            Avcılık ve Yaban Hayatı Programı

BÖLÜMLERİMİZ HAKKINDA  

Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü

Maden teknikerleri; yer kabuğundaki maden filizlerinin ya da cevher yataklarının bulunması, çıkarılması ve arıtılması konularında, maden mühendisine yardımcı olarak görev yapan kişidir.

Bu programımızın amacı Maden arama, üretme ve zenginleştirme çalışmaları konusunda yeterli bilgiye sahip işçi-yönetici-mühendis arasında kalifiye eleman olan Maden Teknikerleri yetiştirmektir.

Bölümümüzde 30 gün zorunlu yaz stajı yapılmaktadır. Bu sayede öğrenciler mezun olmadan önce saha da çalışma yapma avantajı sağlamaktadır.

Madencilik Teknolojisi Programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, “Çukurova Üniversitesi Aladağ Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Diploması” alacaklar ve “Maden Teknikeri” unvanı almaya hak kazanacaklardır.

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler; Maden arama ve çıkarma işleriyle uğraşan yerli ve yabancı özel şirketlerin yeraltı maden ocaklarında, yerüstü-açık ocaklarda, cevher hazırlama ve zenginleştirme tesislerinde, kömür analiz laboratuarında görev yapabilmektedirler. Mermer fabrikası ve taş ocaklarında çalışabilirler, Jeolojik araştırmalarda görev alabilirler, çimento, kiremit ve seramik fabrikalarında çalışabilirler.

Ayrıca KPSS’de başarılı olanlar ise Maden Tetkik Arama, Türkiye Kömür İşletmeleri, Türkiye Taş Kömürü Kurumu, Türkiye Karayolları Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Etibor, Etimaden, Etibakır gibi kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

            Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girip başarılı olmaları durumunda kayıt yaptırabilecekleri 4 yıllık lisans programları şunlardır:

            Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Ormancılık Bölümü

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı

Günümüzde, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda orman ürünlerinin çeşitli sanayi kolları, ulaştırma, eğitim ve turizm gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmasıyla bu ürünlerin üretimi, tasarlanması ve geliştirilmesi konusunda hizmet veren işletmelerde çalışabilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip ara eleman ihtiyacı artmıştır. Aladağ ve çevresinde ormancılığın önemli sektörlerden biri olması ve Pos Orman İşletmesinin bu bölgede yer alması, program öğrencilerinin uygulamaları için bir avantaj oluşturmaktadır. Bölümümüzde 30 gün zorunlu yaz stajı yapılmaktadır. Bu sayede öğrenciler mezun olmadan önce saha da çalışma yapma avantajı sağlamaktadır.Ormancılık ve orman ürünleri programı mezunları kamu sektöründe Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki birimlerde ve özel sektörde ise Orman ürünleri yetiştiren ve işletmelerde, ahşap esaslı malzeme ürünlerinin üretim tesislerinde, özel ormancılık bürolarında ve kağıt ve karton üretim tesislerinde faaliyet gösteren şirketlerin ilgili bölümlerinde ara eleman (tekniker) ihtiyacını karşılamak üzere çalışabileceklerdir. Ormancılık ve Orman Ürünleri ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler “Ön Lisans Diploması” alacaklar ve kurumlarda “Orman Teknikeri” olarak çalışma imkânına sahip olabileceklerdir. 

Önerilen Ormancılık ve Orman Ürünleri Programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girip başarılı olmaları durumunda kayıt yaptırabilecekleri 4 yıllık lisans programları şunlardır:

 Orman Endüstrisi Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği


Avcılık ve Yaban Hayatı Programı

Çağa uygun teknolojileri kullanabilen ve bu teknolojiden faydalanmasını bilen meslek elemanlar yetiştirmek, Öğrencileri başarılı bir Av ve Yaban Hayatı meslek elemanı kariyerine hazırlayarak çeşitli kurum ve kuruluşlarda personeller arası koordinasyonu sağlayan kişiler olarak görev almalarını sağlamak, Av ve Yaban Hayatı sektöründeki problemleri belirleme, yeni teknolojileri ve bu alandaki gelişmeleri takip etme ve araştırma yapma becerisini kazandırmaktır. Bölümümüzde 30 gün zorunlu yaz stajı yapılmaktadır. Bu sayede öğrenciler mezun olmadan önce saha da çalışma yapma avantajı sağlamaktadır.

Bölüm ve programlarımızda Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programları uygulanabilmektedir.

Erasmus Değişim Programı

Mevlana Değişim Programı

Farabi Değişim Programı