Hedefler

 

Amaçlar

Aladağ Meslek Yüksekokulu Hedefleri

 

Nitelikli bilgi üreterek yenilikçi ürün, süreçler ve hizmet üretimini sağlamak

 

 
 
 

Öğretim elemanı başına düşen toplam nitelikli yayın sayısını her yıl artırmak.

Ulusal veya uluslararası işbirlikli proje sayısını 2023 yılı sonuna kadar artırmak.

 

Çağıni htiyaçlarıyla uyumlu, yenilikçi, girişimci, üretken, sorgulayan insan gücünü yetiştirmek için eğitimin niteliğini geliştirmek

 

 

 
 Tüm eğitim programlarını ulusal ve uluslararası ölçekte toplumun ve öğrencilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda 2023 yılı sonuna     kadar katılımcı bir anlayışla sürekli geliştirmek
 
Düşünme becerileri gelişmiş, yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış, mesleğinde iyi yetişmiş insan gücü yetiştirmek

 

 

Yüksekokulumuzun bölge; ülke ve uluslararası ilişkilerini geliştirmek ve toplumsal katkısını artırmak

 

 

 

Yüksekokulumuzun bölge, ülke ve uluslararası tanınırlığını artırmak.

Üniversitemizce sunulan eğitim, sertifika programlarından yararlanma düzeyini artırmak

Laboratuvar alt yapısını geliştirmek

Öğrencilerin gelişimine katkıda bulunacak faaliyetler gerçekleştirmek.

 

Teknik geziler düzenlemek.

Sportif faaliyetler düzenlemek.

Yüksekokulumuzdan mezun olup iş dünyasında olan kişilerin tecrübelerini öğrencilerle paylaşmasını sağlamak.

Kariyer günleri düzenlemek

      Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

 

İdari personelin niteliğini artırmak.

Eğitim-öğretim ve çalışma alanlarını iyileştirmek.

Bilişim olanaklarını geliştirmek.