Etkinlikler

...

KALİTE KURUL TOPLANTISI

 

Aladağ Meslek Yüksekokulu Kalite Kurulu Topantısı akademik personelimiz ve öğrenci temsilcilerinden oluşturulan üyelerin katılımı ile 07.01.2022 Cuma günü gerçekleştirildi. Toplantı konusu “Kalite Yönetim Sistemi” olarak gerçekleştirildi ve kurulun ana ilkeleri ve ileriye yönelik hedefleri belirlendi. Toplantı sonucunda;

 

1.     Kalite sistemine ait çalışmaların Aladağ Meslek Yüksekokulu içerisindeki tüm çalışanlar ve öğrenciler arasında benimsenmesine ve uygulanmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi

2.     Çukurova Üniversitesi stratejik planı hedeflerine uygun olarak kalite alt yapısına ulaşılıp ulaşılmadığının sürekli ve düzenli ölçülmesi

3.     Aladağ Meslek Yüksekokulu fiziki alt yapısının “Engelsiz Üniversite Uygulamaları” kapsamında iyileştirilmesine yönelik adımların atılması

4.     Aladağ Meslek Yüksekokulu kalite sürecinde yapılacak iyileştirme çalışmalarının kurumsallaştırılması amacıyla tüm ilgililerin bu süreçte etkin rol almaları

5.     Temel kurumsal misyonumuza uygun bir yönetim anlayışı ile kalite planlaması ve uygulanması çalışmalarının ardından kontrol mekanizması ile sürecin işleyişinin kontrol altında tutularak çağımızın standartlarına uygun kaliteli bir öğretim ortamının oluşması için tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi

6.     Sürdürülebilir kalite güvencesinin oluşturulması ve bunun sürekli biçimde geliştirilmesine yönelik adımların atılması

7.     Kalite yönetim süreçlerinin uygulanmasında katılımcılığın arttırılması, Yüksekokul kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanmaya, süreçleri iyileştirmeye ve kaliteli hizmet sunmaya dayanan bir kurum kültürünün oluşturulması konularında kararlar alınmıştır.